นิทานเรื่องนกกระทากับไก่ชน

ในป่ามีนกกระทากและไก่ชนอยู่ร่วมกัน ทั้งสองตัวมีลักษณะแตกต่างกันมาก นกกระทากมีปีกที่แข็งแรงและเร็ว

ในป่ามีนกกระทากและไก่ชนอยู่ร่วมกัน ทั้งสองตัวมีลักษณะแตกต่างกันมาก นกกระทากมีปีกที่แข็งแรงและเร็ว ส่วนไก่ชนมีขาที่แข็งแรงและเร็ว ทำให้ทั้งสองตัวมีความสามารถและความแข็งแรงที่แตกต่างกัน แต่พวกเขามีความสนใจที่จะแข่งขันกันเสมอ

หนึ่งวัน นกกระทากและไก่ชนได้เห็นหมู่สมบัติของสัตว์ที่อยู่ที่ไหนในป่าถูกล่าโจมตีโดยสัตว์ร้าย ทั้งสองตัวจึงตกใจและตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องตัวเองและสัตว์อื่น ๆ ในป่า

นกกระทากใช้ปีกของเขาเพื่อส่งเสียงเตือนถึงอันตราย ในขณะที่ไก่ชนใช้ขาของเขาเพื่อทำลายล่วงการโจมตี ทั้งสองตัวทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์และสามารถปกป้องตัวเองและสัตว์ที่อื่นในป่าได้อย่างเต็มที่

จากนั้น นกกระทากและไก่ชนเรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย พวกเขาจึงหันมาเป็นเพื่อนกันและทำงานร่วมกันเพื่อเข้าสู่วันใหม่โดยมีความสุขและความสันโดษ

จงจดจำว่าการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ และจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ จึงอย่าลืมที่จะเป็นคนที่ให้ความร่วมมือและเอื้อเฟื้อกันอย่างเต็มที่ทุกวัน