นิทานเรื่องแมงมุมกับหนู

"เจ้าแมงมุมและเพื่อนหนู" เป็นเรื่องราวที่สร้างความรู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง ทำให้ผู้อ่านต้องอยากจะอยู่ในโลกนี้ต่อไป.

ในป่านอกนี้มีเจ้าแมงมุมที่น่ารัก ชื่อ “มุโม” เขามีลูกหนูชื่อ “นุ่น” ทั้งคู่มีความสุขสันต์อยู่เสมอ เขาสอนให้นุ่นรู้จักการใช้ลม การบิน และใช้ปีกของเขาเป็นวิธีการเคลื่อนไหว

หนึ่งวัน มุโมและนุ่นออกเดินป่าและพบกับเพื่อนหนูที่ชื่อ “นมิ” นมิมีปีกสีสวยงามและรวบรัด แต่เธอไม่สามารถบินได้เหมือนมุโมและนุ่น นุ่นก็เชิญนมิมาเรียนรู้กับมุโมว่ามีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้เธอบินได้

มุโมสอนให้นมิใช้ลมแรงจากปีกของเขา และให้นมิลองบินไปด้วย นมิเริ่มตื่นเต้นและลองบิน แต่ก็ตกลงดินอย่างไม่ได้ผล นุ่นเห็นเพื่อนเธอตกและเขาจึงช่วยเพื่อนให้ได้บินได้สำเร็จ

นมิได้เรียนรู้ว่าการทำให้ใจเขาสดใจและเต็มไปด้วยความสุข การช่วยเหลือเพื่อนก็ทำให้ความสุขของเธอ และนมิทั้งสองเพื่อนก็บินไปด้วยกันอย่างสนุกสนานในป่านี้