นิทานเพลง

นิทานเพลง อีกหนึ่งรูปแบบของการเล่านิทาน ที่มีความสนุกสนาน มีลักษณะเป็นคำคล้องจอง เมื่อนำมาเล่าจะกลายเป็นนิทานเพลงที่ฟังแล้วแสนจะเพลิดเพลิน มีความสุข นิทานเพลงเหมาะสำหรับเด็กๆที่ชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชอบที่จะฟังนิทานแบบคำคล้องจอง ประโยชน์ของนิทานเพลง นอกจากจะเป็นนิทานที่สามารถให้ข้อคิดกับเราได้แล้ว เสน่ห์และจุดเด่นของนิทานเพลงก็คือความไพเราะเมื่อได้นำมาเล่า ให้ความเพลิดเพลินเป็นที่สุด นิทานเพลงส่วนมากจะถูกเล่าในโรงเรียนอนุบาล ก่อนนอนในช่วงบ่าย นักเรียนอนุบาลจะได้มีเวลานอนพักผ่อน การเปิดนิทานเพลง หรือการเล่านิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอน นอกจากจะช่วยให้เด็กๆผ่อนคลายแล้ว ยังจะช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านสมองที่ดีให้กับเด็กๆด้วย

การผลิตหนังสือนิทาน มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน จากหนังสือนิทานรูปแบบธรรมดาๆ มีแค่ตัวหนังสือและรูปภาพ เพื่อการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จึงมีการผลิตออกมาให้มีทั้งตัวหนังสือ มีเสียง มีรูปภาพด้วย ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นของการเล่านิทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิทานเพลง เป็นนิทานที่ถูกผลิตออกมาเพื่อเด็กออทิสติก เพื่อเด็กที่กำลังมีปัญหาทางด้านพัฒนาการ การใช้เสียงเพื่อการเล่านิทาน จะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการนั้นดีขึ้น ทำให้รู้สึกรักการเรียน รักการฟังนิทานเพลง การเล่าในรูปแบบคำคล้องจอง จะช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายของนิทาน เข้าใจว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในนิทาน และท้ายที่สุดนั้นมีข้อคิดอย่างไร ความสนุกสนานในการนำเสนอในรูปแบบนิทานเพลง จะช่วยให้เด็กๆชอบและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

นิทานเพลงจะช่วยเสริมทักษะทางด้านการฟัง

นอกจากการอ่านนิทานแบบธรรมดาๆ การฟังนิทานเพลงจะช่วยให้เด็กมีทักษะที่ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ เด็กๆบางคนชอบที่จะอ่าน ในช่วงวัยประมาณ 5-6 ขวบจะยังไม่สามารถอ่านหนังสือจนเป็นคำได้มากนัก สมองส่วนของการฟังกำลังพัฒนา และถ้าเด็กวัยนี้มีการเสริมทักษะทางด้านของการฟังมากขึ้น จะช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้นด้วย เพราะลักษณะของนิทานเพลงมีลักษณะการเล่าแบบคำคล้องจอง ทำให้จำง่าย ฟังแล้วไพเราะ การเสริมทักษะทางด้านการฟังให้เด็กในช่วงนี้จะช่วยให้เขาจำได้เร็วขึ้น ตั้งใจฟังมากขึ้น ทำให้มีสมาธิดี ถ้าเด็กสามารถที่จะตั้งใจฟังได้นานๆ แสดงว่ามีสมาธิดีมากขึ้น เป็นเรื่องที่ดี มีผลกับการทำกิจกรรมอื่นๆร่วมด้วย ทั้งการอ่าน การฟัง การเขียน

ส่วนเทคนิคการเล่านิทานเพลงที่ดี สามารถทำได้หลายทางด้วยกัน ทั้งแบบเปิดเทปที่อัดไว้แล้ว หรือเล่าด้วยปากด้วยทำนองเพลงคำคล้องจอง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะเล่านิทานเพลงให้ลูกฟังได้ ก่อนนอน เพื่อให้เด็กๆมีทักษะทางการฟังที่ดีและมีสมาธิดีมากขึ้น ผลการเรียนของเด็กในระดับที่สูงขึ้นย่อมดีไปด้วยอย่างแน่นอน เรื่องเล็กๆที่เราสามารถปลูกฝังเด็กๆได้ตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อย มันส่งผลดีกับตัวเขาไปตลอดแน่นอน