นิทานพื้นบ้านภาคใต้

ภาคใต้ เมืองติดชายทะเลหลายจังหวัด วัฒนธรรมทางภาคใต้เป็นวัฒนธรรมที่มีจุดเด่นเป็นอย่างมาก ทั้งสำเนียงภาษาที่เมื่อพูดออกมาแ…

นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

ภาคกลาง พื้นที่ราบลุ่มที่มีพื้นที่ทางการเกษตรมากมาย มักจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด มีทั้ง ต้นข้าวในนา ข้าวโพด และ…

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน

เรื่องเล่าจากที่ราบสูง เรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาด้วยความเชื่อ ความสวยงามของวัฒนธรรม ภาคอีสานเป็นภาคที่มีความสวยงามเรื่อง…

นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ

ตัวอย่างนิทานพื้นบ้านภาคเหนือล้านนา ที่ถูกเล่าต่อๆกันมา เรื่องความเป็นไปเป็นมาของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น นิทานเ…

นิทานเพลง

นิทานเพลง อีกหนึ่งรูปแบบของการเล่านิทาน ที่มีความสนุกสนาน มีลักษณะเป็นคำคล้องจอง เมื่อนำมาเล่าจะกลายเป็นนิทานเพลงที่ฟังแ…

นิทานจากตำนานเรื่องจริง

จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มาสู่เรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเรื่อยๆ บางเรื่องที่ถูกนำมาเล่าจนถึงปัจจุบันนี้ บางเรื่องเป็น…

นิทานสอนใจ

นิทานคุณธรรมสอนใจ

นิทานคุณธรรม เป็นอีกหนึ่งประเภทของนิทาน ที่มีการนำเอามาสอนให้กับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด ทั้งในช่วงระดับมัธยม จนถึงระดั…

คุณค่านิทาน

คุณค่าของนิทาน

นิทาน เรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่ และเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็น นิทานเป็นอะ…

นิทานเสริมพัฒนาการเด็ก

นิทาน เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของเด็กได้จริงหรือ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อและแม่คนรุ่นใหม่นั้น เลือกที่จ…

การเล่านิทาน

การเล่านิทาน เทคนิคการอ่านนิทาน

การเล่านิทาน หรือการอ่านนิทาน ไม่ใช่แค่เพียงอ่านออกเสียงตามตัวหนังสือบนหนังสือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านนิทานให้เ…

รวมหนังสือนิทานที่น่าสนใจ

มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนบ้าง ที่กำลังมองหาหนังสือนิทานดีดีสำหรับเด็กมาอ่านให้เด็กๆฟังในช่วงเวลาว่าง และในช่วงเวลาก่อนนอน เพรา…