การเล่านิทาน เทคนิคการอ่านนิทาน

การเล่านิทาน หรือการอ่านนิทาน ไม่ใช่แค่เพียงอ่านออกเสียงตามตัวหนังสือบนหนังสือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านนิทานให้เด็กๆฟัง มันเป็นการอ่านที่ต้องอาศัยความเข้าใจในทุกตัวละครในนิทานก่อน แล้วค่อยสื่อสารออกไปให้เด็กๆได้ฟังและได้รับรู้ วันนี้เราจะมาเริ่มจากการอ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟัง ซึ่งการอ่านหนังสือให้ลูกฟังสำหรับเด็กวัย 2-3 ขวบ ก็คงจะเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ก่อนเป็นอันดับแรก หนังสือเล่มแรกของลูกนั้นมีความสำคัญ ต้องเลือกให้เข้ากับช่วงวัย และมีเทคนิคในการอ่านที่น่าสนใจ น่าฟัง ก็จะช่วยเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับลูกๆได้

เทคนิคการอ่านนิทานให้เด็กๆวัย 2-3 ขวบฟัง ต้องเน้นหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบใหญ่ ชัดเจน มีสีสันชัดเจน เพื่อให้ประสาทตาได้แยกสีสันออกได้ เน้นหนังสือนิทานที่เป็นคำสั้นๆ ไม่ใช้ประโยคยาวมากจนเกินไป เทคนิคการอ่านก็คืออ่านช้าๆ อ่านเป็นคำสั้นๆ เว้นวรรคให้ชัดเจน ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่นั้นสามารถอ่านนิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่ยังอยู่ในท้อง เรามาดูกันว่าควรใช้เทคนิคอะไรบ้างในการอ่านนิทาน

  1. การออกเสียงดังแบบพอดี การอ่านนิทานทุกครั้ง ไม่ควรใช้น้ำเสียงที่ตะโกนดังมากจนเกินไป ใช้น้ำเสียงที่ดังแบบพอดีเท่านั้น น้ำเสียงที่น่าฟังก็คือน้ำเสียงที่ดังในระดับที่สามารถได้ยินกันใน 1 เมตรในขณะที่พูดคุยกัน
  2. การอ่านหนังสือ ต้องชัดถ้อยชัดคำ ห้ามทำเป็นพูดไม่ชัด อ่านแต่ละคำต้องชัด เพราะเด็กๆจะสามารถจำได้ การพูดไม่ชัดให้ลูกฟังเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เราควรอ่านและพูดให้ชัดอยู่เสมอ อย่าคิดว่าลูกเป็นเด็ก เราควรใช้คำพูดแบบผู้ใหญ่ แบบปกติ ชัดทุกคำ
  3. การออกเสียงตามอารมณ์ตัวละครในนิทาน ตัวนี้จะช่วยให้เด็กๆสนใจและตั้งใจฟังมากยิ่งขึ้น ประสาทของเด็กๆจะเริ่มแยกออกว่า น้ำเสียงแบบนี้คือโกรธ น้ำเสียงแบบนี้คือดีใจ คุณพ่อและคุณแม่สามารถทำได้ จากหนังสือนิทานธรรมดาๆ ก็สามารถเป็นหนังสือที่น่าอ่านที่ลูกๆอยากฟังทุกวัน
  4. การอ่านหนังสือนิทานที่ดี ต้องให้เด็กๆดูรูปภาพประกอบไปด้วยอย่างชัดเจน ลักษณะการจับหนังสือนิทานในช่วงเวลาที่กำลังอ่านนิทานให้ลูกฟังนั้นต้องไม่บังรูปภาพประกอบ เมื่อมีการซักถามเกิดขึ้นก็ให้คุณพ่อคุณแม่ตอบ เด็กจะได้เรียนรู้ทั้งจากการฟัง และการดูรูปภาพประกอบไปด้วยในคราวเดียวกัน

การอ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเด็กๆนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เป็นการเสริมพัฒนาการที่ดี เป็นการสร้างความเพลิดเพลินบันเทิงใจ มักจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการอ่าน แต่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถทำได้แน่นอน.