นิทานเรื่องความขี้คร้าน

มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง อาศัยกันสามพ่อแม่และลูกชายอีกคน วันหนึ่งในฤดูฝน ในก็ตกปรอยๆ พ่อก็เอาวัวมามัดที่หลักใกล้เรือนแล้วก็ให้ลูกนอนเฝ้าที่หน้าบ้าน พ่อกับแม่นอนอยู่ในห้อง พอตกดึกลูกชายที่นอนเฝ้าวัวก็ได้ยินเสียงวัวสลัดเชือกหลุดจากหลักวิ่งไปทางหลังบ้านใกล้ๆ กับห้องของพ่อ ลูกชายจึงตะโกนเรียกพ่อ

“พ่อๆ ตื่นๆ”

พ่อตกใจตื่นขึ้นมาก็ตะโกนถามลูก

“อะไร เกิดอะไรขึ้น”

“วัวมันหลุดนะพ่อ”

“หลุดก็ไปจับมันมามัดใหม่สิ”

“ไม่เอาละพ่อ”

“ทำไมไม่ไปวะ”

“ก็ข้าหลับแล้วนะพ่อ”

“………………”