นิทานก้อมตอน ลูกยายหยิบ – สีคันโซ่

นิทานก้อมโดยสีคันโซ่ เรื่องลูกยายหยิบ (มีคลิป) เป็นนิทานก้อมภาษาอีสานตอนลูกยายหยิบ เล่าเรื่องโดยสีคันโซ่ สนุกและฮามากๆ
https://www.youtube.com/watch?v=K_TjTkD7GEc

นิทานก้อมภาษาอีสานตอนลูกยายหยิบ เล่าเรื่องโดยสีคันโซ่ สนุกและฮามากๆ