นิทานเรื่องต้นผักกับวัชพืช

ในสวนผักอันงดงามและเติบโตอย่างแข็งแรงของนายสวนหนึ่ง มีต้นผักที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ

ในสวนผักอันงดงามและเติบโตอย่างแข็งแรงของนายสวนหนึ่ง มีต้นผักที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อวัชพืชเริ่มเข้ามาแทรกตัวเข้าไปในแปลงผัก ทำให้ต้นผักเริ่มรู้สึกโกรธและไม่พอใจกับสภาพของสวนของตนเอง

ในแต่ละวัน ต้นผักแต่ละต้นกลับมายิ้มและเติบโตในแปลงผักของนายสวน แต่มันไม่นานเท่าที่ต้นผักจะได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแบบเดิม เพราะวัชพืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาแทรกผักทั้งหมด นั่นทำให้ต้นผักรู้สึกว่ามันได้รับความเสียหายอย่างไม่ยุติธรรม และมีความโกรธอยู่ตลอดเวลา

โกรธและไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้นผักแต่ละต้นเริ่มก่อความสับสนและสร้างความไม่สงบในสวนผัก แต่นายสวนก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้และตัดสินใจที่จะแก้ไขสถานการณ์

เขาได้เริ่มจัดการวัชพืชอย่างรอบคอบโดยการเอาออกที่มีอยู่ในแปลงผัก แต่ก็พบว่าการกำจัดวัชพืชไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมันเติบโตอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมาก แต่นายสวนไม่ย่อท้อและไม่สิ้นหวัง เขาใช้เวลาและความพยายามในการต่อสู้กับวัชพืชทุกวัน

เรื่อยๆ นายสวนก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นผักแต่ละต้น เขาเห็นว่าการต่อสู้กับวัชพืชได้สอนพวกเขาถึงความสำคัญของความเข้มแข็งและการให้อภัย และจากนั้น เขาก็เริ่มสังเกตเห็นคุณค่าของการให้อภัยแก่วัชพืช