นิทานเรื่องชาวชนบทกับแม่น้ำ

ในหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ท่ามกลางทุ่งนาและป่าไม้อันงดงาม มีชาวชนบทหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่

ในหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ท่ามกลางทุ่งนาและป่าไม้อันงดงาม มีชาวชนบทหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่ เขาต้องการน้ำในการเพาะปลูกและใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง แต่ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นทำให้น้ำเริ่มขาดแคลนลงไปเรื่อย ๆ

ชาวบ้านจึงต้องการหาทางเจรจากับแม่น้ำที่ให้น้ำแก่พวกเขามานานโดยประสบความสำเร็จบ้างครั้ง แต่ในฤดูแล้งที่ผ่านมา แม่น้ำเริ่มแห้งขาดเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านต้องเดินทางไกลเพื่อหาน้ำใช้ และสภาพการเกษตรของพวกเขาก็เริ่มมีปัญหาเนื่องจากการขาดแคลนน้ำและแดดร้อนจัด

ในวันหนึ่ง มีเด็กชาวบ้านชื่อว่าก้องอายุเพียงแค่สิบปี คนนี้มีความอัจฉริยะและความฝันในการช่วยชาวบ้านของตน เขาตัดสินใจที่จะตั้งขึ้นเพื่อหาทางช่วยชาวบ้านได้ดีขึ้น

ก้องได้ทำการตกแต่งตัวเป็นเครื่องแต่งกายของพระเจ้าน้ำแห่งแม่น้ำ และใส่หน้ากากที่ประดับไปด้วยดอกไม้และใบไม้ และเดินลงสู่ชุมชนของเขา ชาวบ้านทุกคนรอคอยดูกับความหลังใหม่ของเขา และก้องก็กลายเป็นประธานใหม่ของพวกเขาในทันที

ก้องกับชาวบ้านต่างก็นำกันลงไปยังแม่น้ำ พวกเขาขอให้แม่น้ำโปรดมีความกรุณาและทรงพระเจริญต่อชาวบ้านอย่างน้อยนิดหน่อย ก้องร้องเพลงและต้อนรับพระเจ้าน้ำด้วยความสุขและความกตัญญู

พระเจ้าน้ำแม่น้ำจึงประทับใจกับจรรยาบรรณและความปรารถนาดีของชาวบ้าน และริเริ่มเกิดฝนตกทอดผ่าน เมื่อเขาเรียนรู้ถึงความจำเป็นและการแสดงความกรุณาของชาวบ้าน แม่น้ำก็เลือกที่จะทรงพระเจริญและกรุณาให้ชาวบ้านทุกคนด้วยน้ำในปริมาณที่เพียงพอ

ชาวบ้านกลับมาถึงบ้านอย่างมีความสุขและกินอาหารจานละหนึ่งในความสงบสุขของหมู่บ้านของพวกเขา และก้องก็กลายเป็นฮีโร่ในใจของพวกเขา ที่ทำให้แม่น้ำกลับมาส่งเสริมชีวิตของพวกเขาอีกครั้ง ภาพวาดของก้องที่ระลึกถึงการช่วยเหลือและความสำคัญของการร่วมมือกับธรรมชาติในหมู่บ้านนั้นก็ยังอยู่ที่ธงตราของพวกเขาตลอดกาล นับเป็นเรื่องราวที่จะนำไปต่อยอดให้ชาวบ้านโตใหญ่มาอีกนานแล้ว