นิทานจากตำนานเรื่องจริง

จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มาสู่เรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเรื่อยๆ บางเรื่องที่ถูกนำมาเล่าจนถึงปัจจุบันนี้ บางเรื่องเป็น…