นิทานสอนใจ

นิทานคุณธรรมสอนใจ

นิทานคุณธรรม เป็นอีกหนึ่งประเภทของนิทาน ที่มีการนำเอามาสอนให้กับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด ทั้งในช่วงระดับมัธยม จนถึงระดั…