นิทานพื้นบ้านภาคใต้

ภาคใต้ เมืองติดชายทะเลหลายจังหวัด วัฒนธรรมทางภาคใต้เป็นวัฒนธรรมที่มีจุดเด่นเป็นอย่างมาก ทั้งสำเนียงภาษาที่เมื่อพูดออกมาแ…

นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน เป็นนิทานที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคของไทย แต่ละภาคของประเทศไทยก็มีนิทานและเรื่อเล่าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อ…