นิทานเพลง

นิทานเพลง อีกหนึ่งรูปแบบของการเล่านิทาน ที่มีความสนุกสนาน มีลักษณะเป็นคำคล้องจอง เมื่อนำมาเล่าจะกลายเป็นนิทานเพลงที่ฟังแ…