ตาบอดลักไก่

นิทานเรื่องคนตาบอดลักไก่

มีสองคนตาบอดไปลักไก่ของชาวบ้าน พอทั้งสองนั้นลักไก่ได้แล้วก็พากันเดินหลงทางไปชนบ้านนั้นบ้างชนต้นไม้บ้าง ทั้งสองก็พากันเดิ…

ขี้เห่อ

นิทานเรื่องคนขี้เห่อ

อันนี้เป็นเรื่องแก่บ้าน คือว่าบ้านหนึ่งก็ขาดแก่บ้านไป ชาวบ้านก็ไปเลือกมาก็ได้อ้าวมาเป็นแก่บ้าน ทีนี้เมื่อได้เป็นแก่บ้านแ…

นิทานพื้นบ้านภาคใต้

ภาคใต้ เมืองติดชายทะเลหลายจังหวัด วัฒนธรรมทางภาคใต้เป็นวัฒนธรรมที่มีจุดเด่นเป็นอย่างมาก ทั้งสำเนียงภาษาที่เมื่อพูดออกมาแ…

นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

ภาคกลาง พื้นที่ราบลุ่มที่มีพื้นที่ทางการเกษตรมากมาย มักจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด มีทั้ง ต้นข้าวในนา ข้าวโพด และ…

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน

เรื่องเล่าจากที่ราบสูง เรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาด้วยความเชื่อ ความสวยงามของวัฒนธรรม ภาคอีสานเป็นภาคที่มีความสวยงามเรื่อง…