นิทานจากตำนานเรื่องจริง

จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มาสู่เรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเรื่อยๆ บางเรื่องที่ถูกนำมาเล่าจนถึงปัจจุบันนี้ บางเรื่องเป็น…

สาระความรู้ นิทาน

สาระความรู้เกี่ยวกับนิทาน

นิทาน คือเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมา หรือเรื่องที่ถูกสร้างหรือแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อความบันเทิง จุดเด่นของนิทานก็คือแฝงไปด้วย…