คุณค่านิทาน

คุณค่าของนิทาน

นิทาน เรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่ และเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็น นิทานเป็นอะ…