หลวงพ่อสารภัญ

นิทานก้อมตอน หลวงพ่อสารภัญ – สีคันโซ่

    อีกหนึ่งเรื่องตอนหลวงพ่อสารภัญ นิทานก้อมเล่าเรื่องโดยข สีคันโซ่ เป็นนิทานพื้นบ้านภาคอีสาน ที่เล่าต่อกันมาฟ…

คุณค่านิทาน

คุณค่าของนิทาน

นิทาน เรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่ และเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็น นิทานเป็นอะ…

นิทานเสริมพัฒนาการเด็ก

นิทาน เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของเด็กได้จริงหรือ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อและแม่คนรุ่นใหม่นั้น เลือกที่จ…