นิทานพื้นบ้านภาคใต้

ภาคใต้ เมืองติดชายทะเลหลายจังหวัด วัฒนธรรมทางภาคใต้เป็นวัฒนธรรมที่มีจุดเด่นเป็นอย่างมาก ทั้งสำเนียงภาษาที่เมื่อพูดออกมาแ…

นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

ภาคกลาง พื้นที่ราบลุ่มที่มีพื้นที่ทางการเกษตรมากมาย มักจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด มีทั้ง ต้นข้าวในนา ข้าวโพด และ…

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน

เรื่องเล่าจากที่ราบสูง เรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาด้วยความเชื่อ ความสวยงามของวัฒนธรรม ภาคอีสานเป็นภาคที่มีความสวยงามเรื่อง…

นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ

ตัวอย่างนิทานพื้นบ้านภาคเหนือล้านนา ที่ถูกเล่าต่อๆกันมา เรื่องความเป็นไปเป็นมาของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น นิทานเ…

นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน เป็นนิทานที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคของไทย แต่ละภาคของประเทศไทยก็มีนิทานและเรื่อเล่าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อ…