Category นิทานพื้นบ้าน

นิทานเรื่องไอ่แก้ววอก

นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเรื่องไอ่แก้ววอก ไอ่แก้ววอกนั้นมันไปปะใส่พ่อสาว พ่อสาวนั้นมีลูกสาวคนหนึ่งงาม มันก็ว่าหื้อพ่อสาวว่า พ่อเมียๆ

ความหมายของนิทานคุณธรรม

หนังสือนิทานคุณธรรม
นิทานคุณธรรมเป็นนิทานที่เล่าต่อกันมาเพื่อเป็นคติสอนใจ ในตอนท้ายจะสอดแทรกข้อคิด มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเล่าสืบต่อกันมาและแต่งขึ้นใหม่ก็มี

ความหมายของนิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน เป็นนิทานประเภทหนึ่ง เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งอาจไม่มีบันทึกเป็นหลักฐาน มักเป็นเรื่องราวจากจินตนาการ

นิทานเรื่องเด็กชายชอบโกหก ทำให้ชาวบ้านไม่เชื่อเขาอีกต่อไป

เด็กชายผู้ที่ชอบพูดโกหก ในตอนแรก ๆ ชาวบ้านต่างก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูด พอนานวันเข้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ๆ เด็กชายไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน แต่ไม่มีใครเชื่อเขาอีกต่อไป